Судски преводи

Покрај јазичните курсеви , тимот од студиото за преводи Ви нуди квалитетни и брзи писмени преводи, судски преводи на:

 • свидетелства,
 • дипломи,
 • уверенија,
 • венчаници,
 • возачки дозволи,
 • правни документи,
 • патни исправи

како и секој друг документ за кој е потребна заверка односно печат од овластен судски преведувач.
Преводи на интернет страни, каталози, проспекти, рекламен материјал итн. Превод од македонски кон:

 • Англиски
 • Албански
 • Француски
 • Германски
 • Грчки
 • Италијански
 • Шпански
 • Турски
 • Српски
 • Хрватски
 • Португалски
 • Кинески
 • Арапски
 • Шведски
 • Норвешки
 • Чешки
 • Руски

Превод од и кон други странски јазици по ваше барање.

interpreting 2

 

Судски преводи Од 400 до 1500 ден од страна (1800 карактери во една страна) во зависност од јазикот и тежината на преводот
Литературни преводи  Цена од 300 денари по страна во зависност од бројот на страници
Консекутивен превод  од 1200 ден за 1h во зависност од бараниот јазик и темата

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *